Projektowanie architektoniczno-budowlane


 Projektowanie architektoniczno – budowlane i technologiczne
  • Prace przedprojektowe - mapy, badania geotechniczne, ekspertyzy
  • Projekty architektury, konstrukcji i instalacji
  • Kosztorysy
  • Nadzory autorskie