Obsługa administracyjno-prawna


Obsługa administracyjno - prawna
  • Uzyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów i ich analiza pod kątem formalnych i technicznych warunków realizacji inwestycji
  • Obsługa prawna w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych
  • Prowadzenie czynności administracyjno-prawnych, uzyskiwanie decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do realizacji inwestycji