Organizacja procesu inwestycyjnego


Organizacja i realizacja inwestycji
  • Przygotowanie inwestycji w zakresie projektowym i prawnym
  • Sprawowanie funkcji Inwestora Zastępczego
  • Sprawowanie nadzoru inwestorskiego
  • Opracowywanie harmonogramów