KontaktBiuro Obsługi Inwestycji
 

10-110 Olsztyn
ul. Curie-Skłodowskiej 12A

Tel./fax 089 53 53 116
e-mail: info@biuromkm.com.pl